Werknemersschadeverzekering

Tijdens het werk kunnen werknemers schade oplopen. De verantwoordelijkheid hiervoor kan bij de werkgever liggen. Met de werknemersschadeverzekering kunt u het vergoeden van de schade ten laste laten gaan van deze verzekering. De polis biedt een ruime dekking tegen schade.

Voor de werknemers kunt u een collectieve ongevallenverzekering afsluiten, maar u kunt ook kiezen voor een verzekering met een ruimere vergoeding, namelijk de werknemersschadeverzekering.

Wanneer keert de werknemersschadeverzekering uit?

Verzekerd is schade aan personen en/of zaken. Het gaat om letsel of op een andere manier om aantasting van de gezondheid van werknemers. Bij zaakschade kunt u denken aan beschadiging aan of het verliezen van spullen. Ook bij schade met een motorrijtuig biedt de verzekering deels dekking, maar daarbij gelden wel voorwaarden. Schade aan motorrijtuigen kunt u claimen op de motorrijtuigenverzekering. De werknemersschadeverzekering biedt een aanvullende dekking. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Vergoeding van het eigen risico in de autoverzekering
  • Een compensatie voor het verlies van korting door het claimen van schade op de motorrijtuigenverzekering

Ook buiten het werk om voegt de werknemersschadeverzekering iets toe

Het woon/werkverkeer wordt ook gezien als werktijd. Ook tijdens bedrijfsuitjes, opleidingen en zakenreizen kunt u op de verzekering vertrouwen.

Het verzekerd bedrag is ruim

Vaak kennen de werknemersschadeverzekeringen een hoog verzekerd bedrag van €1 miljoen of meer. Dit bedrag is zo hoog omdat het ook kan gaan om aansprakelijkheidsschades met letsel. Dergelijke claims kunnen hoog oplopen. 

Voorbeelden van claims op de werknemersschadeverzekering

  • Onderweg naar het werk valt een werknemer van de fiets en raakt blijvend arbeidsongeschikt
  • Een vertegenwoordiger is voor de werkgever naar een klant. Door een ongeval verliest hij de functie van zijn linkerbeen. De kosten die hieruit voortkomen keert de werknemersschadeverzekering uit. Tenzij een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval. In dat geval wordt de schade verhaald op de veroorzaker van de schade.

De werknemersschadeverzekering heeft een vangnetfunctie

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor schade door aansprakelijkheid van de werkgever voor schade, maar richting de werknemers is het geen volledige dekking. De werkgever is namelijk niet altijd aansprakelijk. Voor de werknemersschadeverzekering wordt er niet gekeken naar aansprakelijkheid. Bij schade volgt er een uitkering.

De werknemersschadeverzekering of de collectieve ongevallenverzekering?

De ongevallenverzekering keert alleen uit bij letsel of het overlijden door een ongeval. De werknemersschadeverzekering keert uit bij materiële schade, maar ook bij letsel is de dekking ruimer. Stel, een werknemer raakt arbeidsongeschikt. De ongevallenverzekering keert eenmalig het verzekerd bedrag uit van bijvoorbeeld €50.000. De werknemersschadeverzekering vergoedt de schade, dus bijvoorbeeld ook de inkomstenderving en de kosten voor het aanpassen van een huis in verband met een handicap door het ongeval.

Wanneer keert de werknemersschadeverzekering niet uit?

Er gelden een aantal uitsluitingen waarvan enkele voor de hand liggend zijn. Bepaalde schadeoorzaken zijn namelijk altijd uitgesloten. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • De werknemer was tijdens het ongeval onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol
  • Zonder een geldig rijbewijs een ongeval veroorzaken met een motorrijtuig
  • Schade ontstaat door roekeloosheid of opzet
  • Ongeval in privétijd
  • De schade komt niet boven het eigen risico uit