Ons aanbod

Onze dienstverlening

Wat houdt onze assurantiebemiddeling en ons verzekeringsadvies in?

Klantprofiel

Van iedere klant maken we een klantprofiel daarmee kunnen we snel inbeeld brengen welke algemene risico’s er spelen. Deze risico’s leggen we samen met uw specifieke risico’s vast.

Risicoanalyse

Bij iedere klant bespreken we de risico’s die we onderkennen. We leggen uit welke gedrags-en technische maatregelen er mogelijk zijn. Daarna brengen we de restrisico’s in beeld. U moet dan zelf bepalen welke risico u wenst te nemen en welk risico u wilt verzekeren. Alle keuzes worden overzichtelijk vastgelegd in een document wat u ondertekent. Het is het zoeken naar de balans tussen risico of zekerheid.

Maatregelen

Daarna gaan we aan de slag met de invulling van de technische maatregelen. Daarmee kunnen wij u helpen met de aan ons gelieerde specialisten. Maar u mag het natuurlijk ook zelf regelen.

Zekerstellen

Voor de restrisico’s zoeken wij in de markt naar verzekeraars die de best passende voorwaarden hebben met een passende premie. Wij sturen u een offerte waarna u opnieuw kijkt of u de restrisico’s wilt lopen of wilt zekerstellen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met voorwaarden of de hoogte van de premie van de verzekering.

Onderhoud

Jaarlijks wordt uw portefeuille onderhouden. Wat betekent dat in de praktijk?

Eens per jaar nemen wij contact met u op om te inventariseren of er veranderingen zijn in uw situatie waardoor een nieuwe risicoanalyse noodzakelijk is. Daarnaast wordt er gekeken of de technische aanpassingen up to date zijn. Ook wordt getoetst of de verzekeringsvoorwaarden nog steeds passen bij de risico’s die u wilt zekerstellen. Tenslotte kijken wij of de premie nog steeds concurrerend is in de markt. Als er wijzigingen zijn dan wordt er automatisch een nieuwe offerte gemaakt. Waarna u wederom kijkt of u de restrisico’s wilt lopen of zekerstellen. Dit proces wordt ook vastgelegd en door u ondertekent.

Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.