Cyber security

Cybercrime is een gevaar dat het voortbestaan van uw onderneming kan bedreigen. Dat kan door schade aan de data of aan software, maar ook door aansprakelijkheid die kan voortkomen uit het verliezen van gegevens van klanten. Met cyber security kunt u het gevaar deels ondervangen en met een cyberverzekering kunt u het risico verzekeren.

Traditioneel is brand het grootste gevaar voor een onderneming. Binnen een paar minuten kan een bedrijfspand met alles wat erin staat verwoest worden. Cybercrime is tegenwoordig ook een volwaardig ondernemersrisico geworden. Naar verwachting wordt cyber security net zo belangrijk als brandblussers en andere maatregelen om brandgevaar in te dammen.

Wat is cybercrime?

Internetbedrijven moeten zich wapenen tegen cybercrime, maar ook bedrijven die niet volledig afhankelijk zijn van het internet moeten stil staan bij cyber security. Bedrijven beschikken bijvoorbeeld over klantgegevens die voor criminelen veel waard kunnen zijn. Data is namelijk veel geld waard. Onder cybercrime valt het platleggen van een website, maar daar blijft het niet bij. Door cybercrime kan er ook schade ontstaan aan anderen, dus kunt u als ondernemer aansprakelijk zijn voor de aangerichte schade. Uw systemen kunnen ook verloren gaan of corrupt raken. Met andere woorden, alle gegevens moeten hersteld worden. De kosten die hieruit voortvloeien kunt u verzekeren met een cyberverzekering.

Ook met een goede cyber security loopt u risico

U kunt uw onderneming wapenen tegen cybercrime, maar toch kunt u het risico niet volledig uitsluiten. Criminelen staan ook niet stil en blijven ook zoeken naar manieren om voordeel te behalen ten koste van bedrijven. U kunt dus zorgen voor de best mogelijke cyber security, maar dat maakt het verzekeren helaas niet zinloos.

 

Cybercrime is maar deels meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering

Er kunnen meerdere aansprakelijkheidsverzekeringen noodzakelijk zijn voor ondernemingen. Dat komt doordat er verschillende soorten van aansprakelijkheid dreigen. Voor schade aangebracht aan anderen of aan bezittingen van anderen heeft u de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) nodig. Voor de vermogensschades door beroepsfouten heeft u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nodig. Vooral deze verzekering biedt gedeeltelijk vergoedingen aan voor risico’s die zijdelings te maken hebben met cybercrime. Schade aan de website en het verliezen van documenten kan verzekerd zijn, maar over het algemeen geeft de verzekering geen volwaardige dekking tegen cybercrime. 

Ook niet internetbedrijven zijn afhankelijk van het internet

Ook voor een aannemer en een winkelier met een fysieke winkel moet het cyberrisico niet onderschat worden. Pas als u uzelf erin verdiept merkt u hoe sterk de onderneming afhankelijk is van het internet. U kunt bijvoorbeeld op kantoor inloggen in een systeem waar ook de boekhouder gebruik van maakt. Laagdrempelig kunt u uw administratie inzien en bijwerken. Dit zorgt voor gemak, maar brengt ook gevaren met zich mee. Het systeem is waarschijnlijk veilig, maar het is te kraken. Met een cyberverzekering kunt u uw bedrijf wapenen tegen de gevaren die u niet volledig kunt indammen met cyber security.

Cybercrime is meer dan een DDoS-aanval

Bij cybercrime denkt u in eerste instantie aan een DDoS-aanval, maar dat is nog maar een deel van het gevaar. Ook oplichting en het hacken van uw computers vallen er onder. Vergeet ook het gevaar van phishing niet. Het gaat namelijk tegenwoordig niet alleen meer om slecht vertaalde mailtjes die van uw bank lijken te komen. 

Cyber security goed op orde hebben wil nog niet zeggen dat u geen gevaar loopt. Overweeg dus een cyberverzekering.