Constructie all riskverzekering

Bij bouw- of herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld een gebouw heeft u een verhoogde kans op schade. Bij schade aan anderen kunt u de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven inschakelen, maar bij diefstal op het bouwterrein of bij het beschadigen van materialen kunt u ook nog een contractie all riskverzekering (CAR) nodig hebben.

De CAR-verzekering verzekert de risico’s van het bouwen, monteren en het installeren. Vooral voor omvangrijke projecten is deze verzekering noodzakelijk. Belangrijke onderdelen van deze verzekering zijn de dekkingen tegen aansprakelijkheid voor het bouwwerk zelf en het verzekeren van hulpmaterialen tegen diefstal of vernieling. 

 

Waarom is de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) niet voldoende?

Deze verzekering draagt de kosten voor schade toegebracht aan anderen. Schade aan eigen zaken is juist niet verzekerd. U kunt uzelf niet aansprakelijk stellen voor schade die u zelf veroorzaakt heeft. Om schade toegebracht aan zaken toch mee te verzekeren heeft u de constructie all risk nodig. En de AVB kent ook nog beperkingen, waardoor een uitkering vaak nog maar de vraag is. De CAR-verzekering verzekert ook schade aan het werk zelf. Het kan bijvoorbeeld gaan om beschadiging, diefstal en verlies. De kans op financiële schade legt u eigenlijk neer bij de verzekeraar. Zo voorkomt u een financiële strop. U moet voorkomen dat door een schadepost de opdracht u geld gaat kosten in plaats van opleveren.

Een constructie all riskverzekering heeft verschillende rubrieken

Bij bouwprojecten krijgt u te maken met verschillende risicofactoren. Daarom hebben verzekeraars CAR-verzekeringen ontwikkeld die bestaan uit verschillende rubrieken (onderdelen). Zo kunt u de verzekering zo goed mogelijk afstemmen op de werkelijke situatie. U kunt bijvoorbeeld het onderdeel transport meeverzekeren. Deze heeft u niet bij alle projecten nodig, dus laat u deze buiten de verzekering als u geen spullen hoeft te vervoeren. 

 
 

Waar is de premie van afhankelijk?

Zoals u mag verwachten is de premie afhankelijk van de kans op verzekerde schade. De branche waarin u werkt is een belangrijke afhankelijkheid. De kans op schade wordt berekend door de verzekeraars op basis van opgebouwde statistieken. De branches waar verhoudingsgewijs vaak schadeclaims uit voortkomen, betalen een hogere premie. Ook de omvang van het project is bepalend.

Wat verzekert u met een constructie all risk?

U verzekert het werk en de materialen en natuurlijk de aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen. Bij een verbouwing kan bijvoorbeeld schade ontstaan aan het pand waaraan u een verbouwing verricht. Maar vergeet ook niet de eigen bezittingen die beschadigd kunnen raken of gestolen kunnen worden. De schade claimen op de inventarisverzekering kunt u meestal wel vergeten. Als u de waarde van uw eigen spullen optelt, komt u waarschijnlijk ook al aan een groot financieel belang. Vraag de verzekering wel nauwkeurig aan. Het onjuist beantwoorden van vragen kan zorgen voor een afwijzing bij een schadeclaim.

Ook particulieren kunnen een constructie all riskverzekering afsluiten

Bij het laten verbouwen van uw huis kunt u bij schade aan uw huis aankloppen bij de aannemer, maar is deze er wel tegen verzekerd? Ook bij een faillissement is het nog maar de vraag of u door de aannemer aangerichte schade vergoedt krijgt. Dit kunt u ondervangen met een eigen CAR-verzekering.