Rechtsbijstand

U weet als ondernemer niet of en wanneer u rechtsbijstand nodig heeft. Misschien gaat u het nooit nodig hebben, maar volgende week kunt u al midden in een conflict zitten met een toeleverancier, een klant of met de gemeente. Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering heeft u een team van juristen achter de hand. Wel zo’n prettig idee als u aansprakelijk wordt gesteld of als u zelf een geschil wilt neerleggen bij een partij.

Pas als u een geschil heeft sta u vaak stil bij het verzekeren van rechtsbijstand. Helaas is het dan te laat. Voor een bestaand conflict kunt u niet snel even een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Een brandend huis is immers ook niet meer te verzekeren. 

Waarom kunt u niet zonder een rechtsbijstandsverzekering?

De meeste geschillen komt u met een goed gesprek met de wederpartij wel uit, maar niet altijd. Aan het onderlinge probleem kunnen ook grote financiële belangen hangen. In dat geval komt u er met een goed gesprek niet uit. Ongeacht de vraag of u het recht aan uw zijde heeft of niet, gaat u hoge kosten maken voor een advocaat. In het uiterste geval komt het geschil voor de rechter en lopen de kosten in de tienduizenden euro’s. Deze kosten kunnen een grote aanslag zijn op de buffers van uw onderneming.

Voor welke risico’s sluit u de rechtsbijstandsverzekering af?

De rechtsbijstandsverzekering is vaak onderverdeeld in verschillende modules. U stelt de verzekering op deze manier deels zelf samen. U kiest bijvoorbeeld voor een rechtsbijstandsverzekering met of zonder hulp bij incasso. Als U kiest voor inclusief incasso, kunt u ook vorderingen van achterstallige betalingen neerleggen bij de juristen van de verzekeraar. Een belangrijk risico is het aansprakelijk gesteld worden voor schade door uw product. Het gaat hierbij vaak om grote financiële belangen, dus juridische hulp kunt u goed gebruiken. De uiteindelijke claim kunt u mogelijk indienen op de aansprakelijkheidsverzekering, en de kosten van de rechtsbijstand legt u neer bij de verzekeraar van de rechtsbijstandsverzekering.

Ook geschillen met werknemers kunt u meeverzekeren

Met personeel in dienst heeft u te maken met de sterke positie van de werknemers tegenover de werkgever. Wettelijk worden werknemers beschermd, maar dat wil nog niet zeggen dat u als werkgever altijd onder druk van de werknemer moet buigen. Alleen al bij een ontslagprocedure kunnen de kosten van rechtsbijstand flink oplopen. Ook kunnen er verschillen van mening zijn over salarisdoorbetaling of over het op staande voet ontslaan van een werknemer. Personeelszaken zijn al lastig genoeg, zelf ook nog een juridische strijd voeren gaat een stap te ver.

Ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten als u nooit geschillen heeft?

Het verzekeren van rechtsbijstand lijkt niet de meest noodzakelijke verzekering, maar onderschat het belang niet. Waarschijnlijk gaat u jaren premie betalen en nooit een claim indienen op de verzekering, maar u heeft natuurlijk wel de mogelijkheid om een situatie voor te leggen aan een jurist. U kunt juridisch getouwtrek voorkomen door al bij meningsverschillen de situatie voor te leggen aan de juristen van de verzekeraar. Met aanwijzingen van deze juristen, kunt u escalatie van een geschil voorkomen. Eén verkeerde actie van uw kant kan de juridische positie namelijk al verslechteren.