Contracten overzicht

Wij helpen u kosteloos om meer inzicht te krijgen in contracten en garanties

Bascule probeert risicobewustzijn te bevorderen door inzicht te geven.

Sommige risico’s zijn te groot om zelf te kunnen of willen dragen. Bascule adviseert u dan hoe u deze risico’s kunt verminderen. Dat hoeft niet altijd met een verzekering. U kunt vaak ook andere maatregelen nemen.

Belangrijk is om risico’s te voorkomen. Dat kan door vooraf goede afspraken te maken. Die liggen vast in een contract tussen partijen. Maar weet u welke risico’s verborgen liggen in het contract?

Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben in lopende contracten. Dus ook wanneer deze automatisch verlengd worden of juist eindigen. Bedrijven hebben daar vaak een contractmanagement systeem voor. Door zelf een goed overzicht te hebben van gesloten contracten, kunnen vervelende kwesties voorkomen worden.

Bascule heeft daarom een contractenmodule die inzicht in de contracten geeft. Daarnaast werkt Bascule samen met juristen van HarveyBloom om de risico’s in contracten inzichtelijk te maken.

Wat bieden wij u aan:

Een formulier waar u uw contracten kunt registreren. Het registreren geeft u een overzicht van al uw contracten, waardoor een aantal risico’s inzichtelijk worden.

    1. Waarom heeft het contract gesloten?
    2. Wanneer loopt het contract af?
    3. Wordt het automatisch verlengd onder dezelfde of aangepaste voorwaarden?
    4. Wanneer kan ik het contract opzeggen?
    5. Hoeveel contracten heeft u?

Daarnaast bieden wij...

Een mogelijkheid om uw contract te laten checken door een jurist

Het checken van uw contracten houdt in dat een jurist van HarveyBloom de contracten doorneemt en u aangeeft of er grote risico’s in zitten. Hij zal in de kantlijn of anderszins zijn bevindingen weergeven.

Dit kost u € 20 voor een contract tot maximaal 600 woorden. Voor grotere contracten wordt vooraf een prijsopgave gemaakt.

Wilt u tekstvoorstellen ontvangen om het contract aan te passen, dan maakt u daar met HarveyBloom apart een afspraak over.

Aanvragen van de contractencheck kan via info@basculaadvies.nl of via onze contacpagina.