Collectieve ongevallenverzekering

Werknemers kunnen betrokken raken bij een ongeval. Als het tijdens het werk gebeurt voelt u toch een verantwoordelijkheid als werkgever. Met een collectieve ongevallenverzekering kunt u het leed bij zwaar letsel verkleinen met een financiële compensatie. Ook bij overlijden door een ongeval keert de collectieve ongevallenverzekering uit.

Werkgevers willen de zaken zo goed mogelijk regelen voor de medewerkers. Daar past de collectieve ongevallenverzekering ook goed bij. Bij blijvende invaliditeit en overlijden ten gevolge van een ongeval keert de verzekeraar een in de verzekering vastgelegd bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit gaat het bijvoorbeeld om een bedrag van €50.000 en bij overlijden om €10.000. Voor werkgevers is dit een goedkope manier om aanvullend iets te regelen voor de werknemers.

Wanneer keert de collectieve ongevallenverzekering uit?

Er wordt uitgekeerd na het vaststellen van blijvende invaliditeit. Ook bij overlijden ten gevolge van een ongeval volgt er een uitkering. De vergoeding bij invaliditeit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanpassen van de woning. De uitkering bij overlijden is bedoeld als compensatie voor de nabestaanden. Het zijn eenmalige uitkeringen.

Ongeval tijdens het werken of ook in de privé tijd?

U kunt een collectieve ongevallenverzekering afsluiten waarbij er alleen dekking is tijdens het werk en voor het woon-werk verkeer. Maar de verzekering kan ook altijd dekking bieden, dus ook als het ongeval gebeurt buiten het werk om. Het liefst gaat u voor de collectieve ongevallenverzekering die altijd dekking biedt, maar uiteraard is deze wel duurder. 

 
 

Ook voor verenigingen en stichtingen

De collectieve ongevallenverzekering is niet alleen nuttig voor werkgevers. Ook verenigingen en stichtingen kunnen hun leden, bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers verzekeren. Tijdens evenementen bent u verantwoordelijk voor gebeurtenissen als een van de leden bijvoorbeeld iets overkomt, met de collectieve ongevallenverzekering kunt u leden en de nabestaanden financieel iets bieden als compensatie voor het leed.

Wat kost de collectieve ongevallenverzekering?

De premie stemt de verzekeraar af op het ingeschatte risico. Voor een onderneming waarin de werknemers een hoger risico lopen, zal de premie ook hoger uitkomen. Voor een administratiekantoor zal de premie lager zijn in vergelijking met aannemersbedrijf. Wij kunnen dus niet een premie noemen die voor alle collectieve ongevallenverzekeringen geldt. De premie is ook sterk afhankelijk van het aantal werknemers. Een verzekering kost bijvoorbeeld een paar euro’s per jaar per werknemer.

 
 

Soms is een collectieve ongevallenverzekering verplicht

In bepaalde CAO’s wordt de verzekering verplicht gesteld. In dat geval moet het risico verzekerd worden. Het is ook in het belang van de werknemers, dus zo’n verplichting is goed te verklaren. Ook als de verplichting niet bestaat is deze verzekering nog steeds een aanrader.  

De verzekering is een aanvulling

Werkgevers die de werknemers geen pensioenregeling aanbieden, kunnen met een ongevallenverzekering toch nog iets regelen voor de werknemers en de nabestaanden. In pensioenregelingen zit namelijk vaak een nabestaandenregeling. Na overlijden van de werknemer keert het pensioenfonds of de verzekeraar periodiek een bedrag uit. De collectieve ongevallenverzekering is natuurlijk geen volwaardige vervanging, maar het is wel een manier om tegen lage kosten toch iets te regelen. Bij blijvende invaliditeit kunnen werknemers recht hebben op een WIA-uitkering. De uitkering uit de ongevallenverzekering is een extra financiële compensatie.