Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kunt u een beroep op doen bij schade aan anderen door een beroepsfout. De financiële schade door de fout vergoedt de verzekeraar. De BAV is voor bepaalde ondernemingen een onmisbare verzekering.

Wat maakt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zo belangrijk?

Deze verzekering is niet voor alle beroepsgroepen strikt noodzakelijk, maar de bedrijven die bepaalde risico’s lopen kunnen echt niet zonder de BAV. Het gaat vooral om bedrijven in de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan adviseurs, architecten en makelaars. Door een beroepsfout kunt u een grote financiële schade berokkenen aan anderen. Voor materiële schade en letselschade klopt u aan bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Voor financiële schade door een beroepsfout bij de BAV.

Waarom kunt u het risico niet zelf dragen?

Bij het verzekeren van een tweedehands bestelauto kunt u besluiten om het voertuig alleen maar te verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid. In het slechtste geval rijdt u de auto zelf in de kreukels en krijgt u de eigen schade niet uitgekeerd. Dit is een incalculeerbaar risico. Bij schade door aansprakelijkheid kan het om veel grote bedragen gaan. Zelfs een schade die de honderdduizenden euro’s overstijgt is niet uit te sluiten. Bepaalde risico’s kunt u zelf dragen, maar dat is zeker niet het geval bij de beroepsaansprakelijkheid.

 

Voorbeelden waarvoor u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering inschakelt:

  • Een jurist maakt een foutje in een procedure waardoor de cliënt financiële schade oploopt;
  • Een tandarts maakt een inschattingsfout waardoor medische complicaties ontstaan;
  • Een accountant ziet een datum over het hoofd. Een subsidie van duizenden euro’s wordt nu niet toegekend;
  • Een technisch tekenaar maakt een ontwerp voor een fabrikant van elektrische apparaten, maar door een fout is het ontwerp onbruikbaar. Helaas heeft de fabrikant het ontwerp wel al in productie genomen.

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

Bij aansprakelijkheidskwesties kan het om grote bedragen gaan. Dat ziet u ook terug in de verzekerde bedragen die verzekeraars hanteren. De hoogte van het bedrag is ook weer afhankelijk van de branche waarin u actief bent. De verzekerde bedragen kunnen oplopen tot één miljoen euro, maar een maximaal verzekerd bedrag van 500.000 euro is gebruikelijker. In uitzonderingsgevallen gaat het bij schade om dit soort bedragen, maar u kunt het maar beter verzekerd hebben. Het verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid is een bescherming voor uzelf en voor de onderneming. 

 

De BAV sluit de AVB niet uit

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afsluiten lijkt dubbelop, maar dat is het niet. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u inschakelen bij materiële schade of letselschade aangericht aan anderen. Zuivere vermogensschade keert de AVB niet uit en de BAV juist wel. In sommige gevallen kunnen er nog meer aansprakelijkheidsverzekeringen noodzakelijk zijn. U heeft namelijk nog de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt de leiding van een bedrijf tegen een schadeclaim.

Verklein de kans op schade zoveel mogelijk

Met goede afspraken en algemene voorwaarden kunt u de kans op beroepsaansprakelijkheid zo klein mogelijk houden. Leg afspraken altijd op schrift vast en stel voor uzelf (en voor personeelsleden)